Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2012 рік - страница 9

^ 21. Статистика фінансів підприємств

N п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
(15.08.2011 N 209)

1-Б

річна, квартальна

Юридичні особи

Органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом

2.

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів
(22.09.2011 N 244)

2-Б

річна, квартальна

Юридичні особи (акціонерні товариства - емітенти цінних паперів)

Органу державної статистики за місцезнаходженням

річної - не пізніше 20 лютого;
квартальної - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом


^ 22. Структурні обстеження підприємств

N п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про основні показники діяльності підприємства
(30.08.2010 N 365,
зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 11.08.2011 N 208)

1-підприємництво

річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, встановленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

2.

Звіт про основні показники діяльності підприємства
(30.08.2010 N 365,
зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 11.08.2011 N 208)

1-підприємництво (коротка)

річна

Юридичні особи (малі підприємства) на вибірковій основі за переліком, встановленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого

3.

Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)
(18.08.2011 N 211)

1-споживання

річна

Юридичні особи (підприємства) за переліком, встановленим органами державної статистики

Органу державної статистики за місцезнаходженням

не пізніше 9 лютого


^ 23. Статистика екології

N п/п

Найменування форми

Індекс форми

Періодичність

Хто подає

Кому подає

Строк подання

1.

Звіт про охорону атмосферного повітря за 20__ р.
(21.06.2010 N 233)

2-ТП (повітря)

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які взято на державний облік територіальними органами Мінприроди за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та парникових газів у атмосферу

Органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності

до 20 січня

2.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ р.
(22.04.2011 N 96)

1-екологічні витрати

річна

Юридичні особи, які мають очисні споруди, здійснюють природоохоронні заходи, сплачують платежі за негативну дію на навколишнє природне середовище, виконують науково-дослідні роботи, надають екологічні послуги, займаються управлінською діяльністю природоохоронного спрямування, за встановленим переліком

Органу державної статистики за місцезнаходженням

до 20 лютого

3.

Поводження з відходами за 20__ рік
(21.06.2010 N 233)

1-відходи

річна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які утворюють, утилізують, оброблюють, зберігають відходи I - IV класів небезпеки

Органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності

до 20 лютого

4.

Звіт про охорону атмосферного повітря за __ квартал 20__ р.
(21.06.2010 N 233)

2-ТП (повітря)

квартальна

Юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи, які взято на державний облік територіальними органами Мінприроди за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин та парникових газів у атмосферу

Органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності

до 25 квітня
до 25 липня
до 25 жовтня1819941734601463.html
1820162290074561.html
1820273838055492.html
1820351320285545.html
1820488146464739.html