Вихователь дошкільного закладу - Педагогічна бібліографія

^ Вихователь дошкільного закладу

 1. Аматьєва О. П. Формування комунікативної компетентності вихователів /О. П. Аматьєва //Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 7-10.

 2. Балютіна К. Концепція підвищення кваліфікації педагогічних працівників/ К. Балютіна //Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 10-12

 3. Джиган Н. М. Особливості роботи вихователя дитячого садка з дітьми різновікової групи/ Н. М. Джиган //Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 3. – С. 200-202

 4. Коваленко О. „Школа резерву”: Психолого-педагогічні засади підготовки керівників ДНЗ/ О. Коваленко //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 8-9

 5. Крутій К. Л. Місце інтерактивних методів навчання педагогів у здійсненні мовленнєвого розвитку дошкільників /К. Л. Крутій // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. - №10(78). -С. 140-144.

 6. Марусинець М. Педагог – уособлення духовності нації/ М. Марусинець //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 7.

 7. Прищепа Т. Психологічна освіта педпрацівників дошкільних закладів / Т. Прищепа //Психолог. – 2004. - №41. – С. 6-16

 8. Танько Т. П. Специфіка музично-педагогічної діяльності вихователя дошкільного навчального закладу /Т. П. Танько// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологі. -Х. , 2004. -Вип. 26, ч. 1. -С. 113-119.

 9. Терещенко І. Ділова документація інструктора з фізкультури/ І. Терещенко //Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 17-19.

 10. Федоренко М. В. Эмоциональная устойчивость воспитателей дошкольных образовательных учреждений как необходимое условие качественного воспитательного процесса /М. В. Федоренко// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. -№ 9(77). -С. 186-190.

Див. 5669, 5833.
^ Організація роботи дитячого дошкільного закладу

 1. Бех І. Законопростір сучасного виховного процесу/ І. Бех //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. –С. 3-5.

 2. Бех І. Концепція правиловідповідного виховання/ І. Бех //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 3-7.

 3. Большакова І. „Зробити працю школяра джерелом розумового задоволення і духовної радості”: Підготовка дитини до школи/ І. Большакова //Початкова школа. – 2004. – N12. – С. 3-5

 4. Бондаренко Н. Б. Культурно-історична спадщина – основа формування духовності особистості/ Н. Б. Бондаренко //Освіта Донбасу. – 2004. – N5/6. – С. 60-67

 5. Бурова А. Дні здоров’я/ А. Бурова //Палітра педагога. – 2004. – N4. – С. 8-10

 6. Бурова А. Математика у дидактичних іграх/ А. Бурова //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 2.

 7. Буштрук Г. Нестандартні прийоми розвитку мовлення/ Г. Буштрук //Дошкільне виховання. – 2004. – N1. – С. 12-13

 8. Вивчення діяльності дошкільного навчального закладу/ О. Копєйкіна, А. Бурова, О. Долинна, Низковська О. //Дошкільне виховання. – 2004. – N7. – С. 4-9.

 9. Водолага Н. В. Огляд вітчизняних та зарубіжних досліджень щодо навчання дітей розповідання/ Н. В. Водолага //Освіта Донбасу. – 2004. – N5/6. – С. 68-71

 10. Герасимова А. Про атмосферу і ставлення до дітей: від казки до реалій: (Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського району м. Києва)/ А. Герасимова //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N1. – С. 53-54

 11. Денисенко Н. Оздоровчі технології в освітньому процесі/ Н. Денисенко //Дошкільне виховання. – 2004. – N12. – С. 4-6

 12. Дичківська І. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності/ І. Дичківська //Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 6-10

 13. Добрина Л. М. Взаємодія різних видів мистецтва як засіб реалізації базового компонента: (дошкільна освіта)/ Л. М. Добрина, Н. М. Нікейцева //Освіта Донбасу. – 2004. – N5/6. – С. 131-137

 14. Дронова О. Через красу до творчості: Інтегрований підхід до організації образотворчої діяльності ст. дошк. / О. Дронова //Дошкільне виховання. – 2004. – N4. – С. 18-19

 15. Кобилінська О. Запорука успіху – взаємодія з батьками/О. Кобилінська, М. Машовець //Дошкільне виховання. – 2004. – N6. – С. 11-13

 16. Куліш Т. Проблема наступності у роботі дошкільних закладів та початкової школи / Т. Куліш //Рідна школа. – 2004. – N4. – С. 54-56

 17. Кульчицька О. Педагогічні технології у розвитку музичного сприйняття дітей дошкільного віку/ О. Кульчицька //Рідна школа. – 2004. – N2. – С. 19-21

 18. Курик М. Екологічний дошкільний заклад: надбання та перспективи: Підсумки експериментальної програми/ М. Курик //Дошкільне виховання. – 2004. – N2. – С. 10-11

 19. Лаврентьєва Г. П. Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах/ Г. П. Лаврентьєва, С. М. Іванова //Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. пр.-К., 2004. – С. 109-116.

 20. Михайлова Н. Майбутнє малят залежить від нас: досвід роботи Артемівського будинку дитини/ Н. Михайлова //Дошкільне виховання. – 2004. – N8. – С. 28-29

 21. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичні рекомендації //Дошкільне виховання. – 2004. – N10. – С. 5-7

 22. Погрібняк Н. Створення іміджу сучасного дошкільного закладу/ Н. Погрібняк //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 10-11

 23. Пріоритети сьогодення: доступність і якість освіти //Дошкільне виховання.-2004. – N7. – С. 3.

 24. Про затвердження форми державного статистичного спостереження з питань діяльності дошкільних навчальних закладів та Інструкція щодо її заповнення: Наказ Держкомітету статистики України від 27 вересня 2004 р. № 527// Офіційний вісник України. -2004. -№40. -С. 57-65.

 25. Прокопенко В. Сьогодні – п’ятирічні, а завтра – школярі/ В. Прокопенко //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 12-13

 26. Прокопенко Л. В родинній групі цікаво й затишно: Різновікові групи/ Л. Прокопенко //Дошкільне виховання. – 2004. – N11. – С. 20-22

 27. Середницька А. Перша ланка якісної освіти – дошкільний заклад/ А. Середницька//Дошкільне виховання. – 2004. – N9. – С. 3-5

 28. Соломіна Т. Підвищення ролі дошкільної освіти як важливої ланки розвитку особистості/ Т. Соломіна //Педагогічний пошук. – 2004. – N3. – С. 26

 29. Шавровська В. Модернізація навчання і виховання дітей у різновікових групах/ В. Шавровська //Палітра педагога. – 2004. – N3, 4. – С. 7-13, 19-23.

Див. 3883, 5683, 5781, 5811.

1842527991136247.html
1842658324656452.html
1842729879898035.html
1842830592275281.html
1842981220898292.html