Проект Галузевої угоди від профспілок - страница 5


Примітка: Посадові оклади старшим товарознавцям, які мають вищу освіту, встановлюються на рівні окладів економістів 1 категорії, а товарознавцям, які мають вищу освіту, - на рівні економістів (без категорії).


Додаток №5

до Галузевої угоди

на 2010-2011р.
^ Мінімальні коефіцієнти
Співвідношень місячних тарифних ставок(окладів) робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, до тарифної ставки робітника першого розряду першої сітки


^ Найменування професій

Мінімальні коефіцієнти до тарифної ставки робітника першого розряду

1

При навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані металу, агломерату і шлаку; при навантаженні (розвантаженні) руди, пеку, вугілля, вугільного брикету, креозиту, подової та анодної маси, азбесту, негашеного вапна, мінеральної вати, цементу; при навантаженні (розвантаженні) в судна шкідливих для здоров‘я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг:

1)вантажники

2)вантажники, механізатори (докери механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують:

-найважливіші морські порти і прикордонні залізничні станції, які переробляють експортно-імпортні вантажі;

-інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства і організації інших галузей2,10


2,62


2,36

2

При навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я вантажів, вантажів, що змерзлися, і вантажів з вагою одного місця більш як 50 кг; при навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів:

1)вантажники

2)вантажники, механізатори (докери механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують:

-найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі;

-інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей1,90


2,31


2,10

3

При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньоскладській переробці вантажів:

1)вантажники

2)вантажники, механізатори (докери механізатори) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах, що обслуговують:

-найважливіші морські порти та прикордонні залізничні станції, що переробляють експортно-імпортні вантажі;

-інші морські порти, річкові порти, залізничні станції, підприємства та організації інших галузей1,69


2,10


1,90

Примітка: вантажники, механізатори - робітники комплексних бригад 4 класу кваліфікації, які виконують навантажувально-розвантажувальні роботи із застосуванням засобів комплексної механізації і які суміщають професії вантажника і механізатора; оплата праці робітників комплексних бригад за час виконання ними робіт, пов‘язаних з технічним обслуговуванням і профілактичним ремонтом навантажувально-розвантажувальних машин та устаткування здійснюється із розрахунку коефіцієнта не нижче 2,36

Додаток №6

до Галузевої угоди

на 2010-2011роки


П Е Р Е Л І К

Доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій^ Назва доплат і надбавок

Розміри доплат та надбавок
ДОПЛАТИ

1.

За суміщення професій (посад)

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників


2.

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників.


3.

За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника


до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника


4.

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 та 12 відсотків, за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – від 16, 20 та 24 відсотків тарифної ставки ( окладу).


5.

За інтенсивність праці


до 12 відсотків тарифної ставки


6.

За роботу в нічний час


до 40 відсотків, але не менше 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час


7.

За роботу у вечірній час – з 18 до 22 годин (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час


8.

На період освоєння нових норм трудових затрат

Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків


9.


За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

з чисельністю робітників у бригаді:

до 10 чоловік - до 15 відсотків

понад 10 чоловік - до 25 відсотків

понад 25 чоловік – до 30 відсотків тарифної ставки розряду, присвоєного бригадиру;

Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб, встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру.


10.

За науковий ступінь:-доктора наук

20 відсотків посадового окладу;
-кандидата наук

15 відсотків посадового окладу.


11.

За почесне або спортивне звання

20 відсотків посадового окладу.Доплати за науковий ступінь, почесне звання провадяться у разі, коли діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступенем, почесним званням.

12.

За роботу з ненормованим робочим днем водіям автотранспортних засобів (ст.17 Закону України "Про оплату праці", Угода Мінтрансу України)


до 25 відсотків тарифної ставки (окладу) за відпрацьований час

13.

За знання і застосування іноземної мови

10 відсотків тарифної ставки (окладу)

14.

За вчене звання:

старшого наукового співробітника

професора25 відсотків посадового окладу (окладу)

33 відсотки посадового окладу (окладу)

якщо підприємство здійснює науково-дослідну,

науково-виробничу діяльність.
НАДБАВКИ__

1.

За високу професійну майстерність

Диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:3 розряду - 12 відсотків;4 розряду - 16 відсотків;5 розряду - 20 відсотків;6 і вищих розрядів - 24 відсотки.


2.

За класність водіям автотранспортних засобів (легкових і вантажних автомобілів, автобусів), машиністам тепловозів.

водіям (машиністам)

2-го класу - 10 відсотків;

1-го класу - 25 відсотків

встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм (машиністом) час


3.

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу


4.

За виконання особливо важливої роботи на певний термін (перелік робіт визначається колективним договором)

до 50 відсотків посадового окладуДодаток № 7

до Галузевої угоди

на 2010-2011роки


Рекомендації

щодо порядку регулювання фондів оплати праці, умов їх зростання та встановлення міжпосадових співвідношень в оплаті праці.

(лист Мінпраці від 08.04.1997 р. №04-1411)1.

Законом передбачено, що у галузевих угодах мають бути визначені

умови зростання фондів оплати праці та міжпосадові співвідношення в оплаті

праці.

У

Колективних договорах мають бути визначені механізм формування

фонду оплати праці,умови його регулювання,а також міжпосадові співвідношен-

ня в оплаті праці.

2.

Умовами зростання фондів оплати праці на галузевому рівні можуть

бути:

-

Зростання обсягів виробництва;

-

Зростання продуктивності праці;

-

Зниження витрат на 1 грн. Собівартості продукції та ін.

При цьому необхідно передбачити, у яких розмірах збільшується фонд оплати праці при підвищенні ефективності роботи підприємств, що може бути визначено через прирістні нормативи. Для визначення розміру розрахункової величини фонду оплати праці може застосовуватися базовий фонд оплати праці, що склався у попередньому періоді (році) з урахуванням фактичних фінансових можливостей підприємства та нормативу його приросту. Норматив приросту цього фонду може бути визначений в розмірі не більше одного відсотка за кожен відсоток зростання обсягів виробництва, продуктивності праці або зниження витрат на 1 грн. продукції тощо.

При визначенні умов регулювання фондів оплати праці на рівні підприємства при укладанні колективного договору предметом переговорів має бути:

-розмір тарифної ставки робітника першого розряду, яка є основою для побудови тарифної системи оплати праці і встановлюється виходячи з фінансових можливостей підприємств, але не нижче встановленого розміру для галузі (підгалузі);

-значення мінімальних і максимальних посадових окладів по кожній посаді виходячи з міжпосадових співвідношень в оплаті праці;

- механізм формування і регулювання фонду в оплаті праці.

Регулювання розмірів фонду оплати праці на підприємстві може здійснюватися шляхом встановлення:

-нормативного співвідношення темпів приросту середньої заробітної плати та продуктивності праці;

-нормативного співвідношення темпів приросту фонду оплати праці і обсягів продукції, робіт, послуг.

Розміри коштів на оплату праці можуть формуватися кількома способами:

-на основі приростних нормативів за кожну одиницю показника, прийнятого для оцінки діяльності підприємства або за нормативом на одиницю продукції у натуральному виразі.


Приріст фонду оплати праці доцільно ув‘язувати не тільки з показниками, які характеризують обсяги виробництва, але і з основними якісними показниками, зростанням продуктивності праці, зниженням витрат на 1 грн. продукції.


3.Формування фонду оплати праці на основі нормативів його приросту за кожну одиницю покращення показників, прийнятих для оцінки діяльності підрозділу, може здійснюватися таким чином:


(100+H1 х E1 + H2 х E2 + H3 x E3)

ФОП = ФОПбаз. х ------------------------------------------------

100


де ФОПбаз. - фонд оплати праці у попередньому періоді;


Н1, Н2, Н3 - нормативи приросту фонду оплати праці відповідно за приріст обсягів виробництва, продуктивності праці та зниження витрат на 1 грн. продукції;


Е1, Е2, Е3 - відповідно прирост обсягів виробництва, продуктивності праці, зниження витрат на 1 грн. продукції


-

на основі використання рівневого нормативу може

Здійснюватися таким чином:

ФОП = Н х Оде Н – норматив фонду оплати праці на одиницю продукції у натуральному ви-

разі або на одиницю обсягу, прийнятого для обчислення продуктивності

праці;


О – обсяг виробництва


-

Прямим розрахунком за нормативами трудомісткості і середньої

заробітної плати .

При формуванні фонду оплати праці прямим розрахунком за нормативами трудомісткості необхідно врахувати зниження технологічної трудомісткості, перш за все, за рахунок заходів щодо удосконалення технічних і організаційних умов виробництва. При цьому необхідно передбачити збільшення

4.

Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці.

Предметом переговорів на галузевому рівні мають бути тарифні сітки і шкали співвідношень мінімальних посадових окладів по посадах, групах посад керівників, спеціалістів та службовців.

При встановленні міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці необхідно враховувати кваліфікаційний рівень працівників, умови роботи, інтенсивність, складність і відповідальність виконуваних робіт.

У народному господарстві України поширена, в основному, шестирозрядна тарифна сітка із співвідношенням мінімального та максимального розмірів тарифних ставок 1 : 1,8. У машинобудуванні, чорній металургії, електроенергетиці на окремих роботах застосовується восьмирозрядна тарифна сітка із співвідношенням 1 : 2; 1 : 2,3; 1 : 1,9 відповідно.

Міжпосадові співвідношення в оплаті праці керівників, спеціалістів і службовців можуть встановлюватися по відношенню до розміру посадового окладу техніка.

Крім наведеного підходу до встановлення співвідношень в оплаті праці може бути запропонована єдина тарифна система, яка охоплює усі категорії працівників підприємств. При цьому співвідношення між мінімальним і максимальним значенням можуть встановлюватися від 1 : 4 до 1 : 7 залежно від галузі (підгалузі).

5.

Зазначені рекомендації можуть використовуватися при укладанні

Угод на регіональному рівні.

^


Додаток № 8
до Галузевої угоди

на 2010-2011 роки

Орієнтований

перелік професій і посад працівників підприємств

та організацій з ненормованим робочим днем


1.

Керівники підприємств і організацій, які працюють не за контрактом, їх

Заступники і помічники.

2.

Головні інженери та їх заступники.

3.

Головні: технологи, конструктори, механіки, енергетики, контролери, інші головні спеціалісти і їх заступники.
4.

Начальники цехів, управлінь, служб та їх заступники.
5.

Начальники відділів усіх найменувань, їх заступники.
6.

Начальники секторів, бюро, груп усіх найменувань.
7.

Начальники дільниць, змін, виробництв.
8.

Начальники центральних заводських лабораторій; начальники (завідувачі) лабораторій, старші лаборанти.
9.

Провідні і старші інженери усіх спеціальностей, провідні конструктори, художники, художники-модельєри, художники-конструктори (дизайнери), модельєри-конструктори, конструктори одягу, взуття, колористи, десинатори, архітектори, технологи, провідні і старші економісти усіх спеціальностей, старші диспетчери.
10.

Інженери усіх спеціальностей та категорій, конструктори, технологи, художники-конструктори (дизайнери), художники-модельєри, модельєри-конструктори, конструктори одягу, взуття, десинатори, конфекціонери, художники, архітектори, економісти усіх спеціальностей, фізики, хіміки, соціологи, фізіологи, психологи, диспетчери.
11.

Старші майстри, майстри: контрольні, шляхові; маркшейдери.

12.

Механіки, енергетики, електромеханіки.

13.

Техніки усіх спеціальностей тa категорій, старші техніки.
14.

Головні бухгалтери та їх заступники, бухгалтери усіх категорій, бухгалтери.
15.

Старші: табельники, інспектори, касири, товарознавці, методисти, діловоди; табельники, інспектори, касири, товарознавці, методисти, діловоди.
16.

Експедитори.

17.

Завідувачі: технічного архіву, архіву, канцелярії, машинописного бюро, гуртожитку, господарства, центрального складу, складу, копіювально-розмножувального бюро.
18.

Юрисконсульти усіх категорій.
19.

Друкарки усіх категорій, секретарі-стенографістки.
20.

Коменданти; вихователі гуртожитку.
21.

Начальники штабу цивільної оборони.
22.

Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського), директор (завідувач) позашкільного закладу, їх заступники.
23.

Водії автотранспортних засобів.

24.

Наукові працівники ( головний науковий співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, молодший науковий співробітник).
Довідково


^ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ,

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ГАЛУЗЕВІЙ УГОДІ НА 2010-2011 РР.


Безпосередня дія Угоди

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого органу, так і для працівників підприємства.

Положення Генеральної, Галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

(Закон України "Про колективні договори і угоди"

№3356-ХІІ від 1 липня 1993р.)


^ Основний вид економічної діяльності - вид діяльності підприємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або визначений інший критерій). При цьому, вибір показника для визначення основного виду діяльності, як правило, не впливає на результат. Якщо на рівні підкласу понад 50 % валової доданої вартості виробляється даним видом діяльності, то класифікація одиниці визначається цим видом діяльності. У всіх інших випадках слід дотримуватись визначених правил класифікації за методом "зверху-вниз" (top down).


^ Другорядний вид економічної діяльності - будь-який інший (крім основного) вид економічної діяльності статистичної одиниці з виробництва товарів або надання послуг.


^ Допоміжні види економічної діяльності - види діяльності, які здійснюються переважно у сфері обслуговування виробництва та призначаються для використання тільки цією одиницею (управління підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).

Діяльність вважається допоміжною, якщо вона відповідає таким умовам:

а) вона спрямована на обслуговування тільки тієї виробничої одиниці, до якої вона належить;

б) її результати - послуги або вироблені проміжні товари - не входять до складу кінцевої продукції даної одиниці;

в) вона пов'язана з поточними витратами самої одиниці (не призводить до утворення основного капіталу);

г) вона існує в інших подібних за типом виробничих одиницях.

Статистичну одиницю, яка здійснює тільки допоміжну діяльність (наприклад, управління підприємством) класифікують як таку, що здійснює цю допоміжну діяльність або за основною діяльністю материнської одиниці.

Не відносяться до допоміжних такі види економічної діяльності:

а) виробництво товарів або послуг, які сприяють накопиченню основного капіталу: наприклад, будівельні роботи, які виконуються за власний рахунок, слід відносити до секції F "Будівництво" (якщо про них є дані);

б) виробництво продукції, значна частина якої продається на комерційній основі, навіть якщо частина її споживається у процесі основної діяльності одиниці;

в) виробництво товарів, які у подальшому стають складовою частиною продукції, яка випускається в результаті основного або другорядних видів економічної діяльності (наприклад, виготовлення одним із підрозділів підприємства ящиків для пакування своєї продукції);

г) виробництво енергії, яке здійснюється електростанцією, що входить до складу підприємства, навіть якщо вся вироблена енергія споживається головною одиницею;

д) закупівля товарів для їх перепродажу без переробки;

е) дослідження та розробки, якщо ці види діяльності не є наданням послуг, що споживаються у виробничому процесі.

Ці види діяльності головної одиниці є другорядними, але для їх обліку можуть бути утворені відповідні статистичні одиниці.

(Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2005

чинний від 01.04.2006 р.)


^ Особи, які визнаються громадянами похилого віку

Громадянами похилого віку визнаються: чоловіки у віці 60 і жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилося не більше півтора року.

(Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" N 3721-XII від 16 грудня 1993 року)


Програма економічного і соціального розвитку України - документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв'язання проблем економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни у стані економіки та соціальної сфери.

(Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"

від 23 березня 2000 року N 1602-III )


^ Продуктивна зайнятість

зайнятість, яка сприяє ефективній діяльності суб’єктів господарювання та підтриманню фізичних сил і здібностей працівника, в тому числі за рахунок гарантування державою права на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

(Проект Закону України "Про внесення змін до

Закону України "Про зайнятість населення")


^ Режим гибкого рабочего времени

форма организации рабочего времени, при которой для отдельных работников или коллективов подразделений предприятия допускается (в определенных пределах) саморегулирование начала, окончания и общей продолжительности рабочего дня. При этом требуется полная отработка установленного законом суммарного количества рабочих часов в течение принятого учетного периода (рабочего дня, недели, месяца и др.). Применение режимов гибкого рабочего времени должно содействовать наиболее целесообразной организации производства и труда, повышению его дисциплины и эффективности и обеспечивать наилучшее сочетание экономических, социальных и личных интересов работников с интересами производства.

(Міністерство праці та соціальної політики України, Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу" від 4 жовтня 2006 року N 359)
Роботодавець
власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

(ВР України, Закон "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 N 1045-XIV)


Роботодавець

власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

(ВР України, Закон "Про організації роботодавців"

від 24.05.2001 N 2436-III)


Роботодавець

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

(ВР України, Закон "Про загальнообов'язкове державне

пенсійне страхування" від 09.07.2003 N 1058-IV)


^ Робочий час

це час, протягом якого ...(працівник)... зобов'язаний виконувати роботу, визначену трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

(Міністерство транспорту України,

Наказ "Про затвердження Положення про робочий

час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів" від 17 січня 2002 р. № 18)


Система недержавного пенсійного забезпечення

це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

(Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

від 9.07.2003р. №1057-ІV)


^ Соціальне партнерство

система відносин між працівниками, роботодавцями та виконавчою владою, які виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів, направлена на врахування інтересів працівників і роботодавців шляхом взаємних переговорів, консультацій, в досягненні та укладенні сторонами угод, колективних договорів і в прийнятті спільних рішень;

сторони соціального партнерства - працівники, роботодавці, органи державного управління та місцевого самоврядування в особі уповноважених ними представників;

форми соціального партнерства - це організаційні, правові і економічні заходи в сфері соціально-трудових і пов'язаних із ними економічних відносин та вирішення соціально-трудових конфліктів;

працівник - фізична особа, яка працює за трудовим договором у роботодавця;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

(Проект Закону України "Про соціальне партнерство")


Страхування

це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.


^ Добровільне страхування

це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

Видами добровільного страхування можуть бути:

1) страхування життя;

2) страхування від нещасних випадків;

3) медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

4) страхування здоров'я на випадок хвороби.

(Закон України "Про страхування" № N85/96-ВР від 7.03.1996р.)
^ Тривалість робочого часу
час, протягом якого заінтересовані особи перебувають у розпорядженні роботодавця чи інших осіб, які мають право вимагати від них послуги, або протягом якого власники перевізних засобів чи члени їхніх родин зайняті виконанням за свій рахунок роботи, пов'язаної з перевізним дорожнім засобом, його пасажирами чи його вантажем; цей час складається з:

1) часу, присвяченого роботі, яка виконується протягом пробігу перевізного засобу; 

2) часу, витраченого для виконання допоміжної роботи; 

3) періодів простої присутності; 

4) проміжних періодів відпочинку або перерви у роботі, припустима тривалість яких встановлюється компетентним органом влади.

(Конвенція N 67 про тривалість робочого часу і відпочинку на дорожньому транспорті від 28.06.1939 N )

Управління господарським товариством
1. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

2. Посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у разі створення ради товариства (спостережної ради) - голова і члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

3. Посадовими особами господарського товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

4. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом та установчими документами товариства.

(Господарський кодекс України)

Фінансовий план державного підприємства

відображає обсяги надходжень і спрямування коштів у планованому році з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань, уключаючи зобов'язання щодо сплати податків та обов'язкових платежів.

Фінансовий план складається з таких розділів:

джерела формування та надходження коштів;

приріст активів підприємства;

повернення залучених коштів;

витрати, пов'язані з унесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів;

покриття збитків минулих періодів.

(Мінекономіки, Наказ "Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством"

від 25.12.2000 N 277)
Фахівець
людина, яка володіє фаховими (спеціальними) знаннями та навичками в якій-небудь галузі (сфері) виробництва, науки, техніки, мистецтва тощо та яка має фах (спеціальність).

(Головне управління державної служби України,

Наказ "Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)" від 01.09.1999 N 65)


Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості. 

(Державний класифікатор професій 003:2005)1845352542195197.html
1845488413176819.html
1845633283431420.html
1845722230111361.html
1845795602439881.html